VISITA DEL CENTRE MEDITERRANI DEL RELLOTGE DE SOL 
 ALS RELLOTGES DE SOL DEL GIRONÉS I LA SELVA
24 de març de 2012