VISITA DELS AMICS DE BESALÚ I EL SEU COMTAT 
 ALS RELLOTGES DE SOL DE BESALÚ I RODALIES 
6 de novembre de 2004