VISITA DEL MUSEU COMARCAL DE LA GARROTXA 
 ALS RELLOTGES DE SOL D'OLOT I RODALIES 
13 de marÁ de 2004