CASAL D'ESTIU CAL CAMPANER - BESALÚ 
 Juliol de 2007