ESCOLA MUNICIPAL D'EXPRESIÓ - OLOT 
Taller infantil "EL PAS DEL TEMPS" -  Maig de 2007