MUSEU DEL RELLOTGE - SANT FELIU DE CODINES 
del 19 al 26 de maig de 2013