SEU DE L'AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA DE SABADELL 
del 11 de gener al 1 de febrer de 2012