CAPELLA DE SANT FERRIOL - OLOT 
del 5 al 27 de marÁ de 2011