INSTITUT BOSC DE LA COMA - OLOT 
del 8 al 14 d'octubre de 2009