EXPOSICI” COL∑LECTIVA - UNIVERSITAT DE MALLORCA 
del 7 al 10 de maig de 2009