CONGRÉS INTERNACIONAL DE GNOMÒNICA - BESALÚ 
12, 13 i 14 d'octubre de 2007