SALA DEL ANTIC SINSICAT - LLORET DE MAR 
del 7 al 29 d'octubre de 2006