MUSEU COMARCAL DE LA GARROTXA - OLOT 
del 5 al 28 de març  de 2004