LOCAL ASSOCIACIÓ VEĎNS BARRI SANT MIQUEL - OLOT 
del 27 al 30 de setembre de 2002