ASSOCIACIÓ ASTRONŇMICA GARROTXA - OLOT 
Casal Mariŕ - Juny de 2008