CONGRÉS INTERNACIONAL DE GNOMÒNICA - BESALÚ 
Ponència - 13 d'Octubre de 2007