ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DEL BARRI VELL - GIRONA 
Octubre de 2005