MUSEU COMARCAL DE LA GARROTXA - OLOT 
12 de març de 2004