CONGRÉS de MATEMÀTIQUES - GIRONA 
 3 de juliol de 2009